โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมประชุมคณะกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          22 มิถุนายน 2560 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมการประชุมคณะกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการ 6 สาขา ประกอบด้วย  อาจารย์พงศกร สุรินทร์  สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ อาจารย์จิรพนธ์ ทาแกง   สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  อาจารย์สรายุทธ มาลัยพันธ์  สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม  อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  สาขาประกอบอาหาร  อาจารย์เพียงกานต์   นามวงศ์   สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม  และอาจารย์บริวัชร สืบคุณะ  สาขากราฟิกดีไซน์  
          ข่าว/ภาพ : อ.พงศกร  สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา