โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมกองการศึกษา  อาคารกองการศึกษา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา