โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.39 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากร ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกว่า 400 คน ร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เวียนเทียน และพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โอกาสนี้ พระมหาภานุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล นำสวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร บทอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค (วิถีการดำรงชีวิต) เจริญสติภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทศนา ให้ศีลให้พร เพื่อเป็นมงคลชีวิตแก่ผู้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา