โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2560  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด้๗พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผลงานทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 8-17 กันยายน 2560 ส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 9-17  กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gsbgen.com หรือโทร. 09 8510 4745 และ 09 8510 4746


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา