โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต


            บริษัทเชียงใหม่โฟรเว่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต จำนวน 1 ตำแหน่ง สนใจติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่ แผนกบุคคลธุรการ โทร.053-844960-4  ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป