โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานธุรกิจที่ดีที่สุด ในโครงการประกวด “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญส่งผลงานธุรกิจที่ดีที่สุด ในโครงการประกวด “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ธนาคารออมสิน ขอเชิญส่งผลงานธุรกิจที่ดีที่สุด ในโครงการประกวด ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”  เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ (Star Up)  เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดช่องทางการพบกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่กับ Venture Capital (VC)  โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุระหว่าง 16-30 ปี และมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี และต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน  ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 1,000,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 092-2470426-8 หรือ www.gsb100tomillion.com  หมดเขตรับสมัคร 11 สิงหาคม 2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา