โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1471 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาในงานเกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน  ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลลำปาง ระหว่างวันที่ 23-27มิถุนายน 2560
          กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าลำปาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภค ผู้ค้า ผู้ประกอบการ  ได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ภายในงานมีการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัยกว่า 70คูหา โดยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา ลำปาง นำผลิตภัณฑ์จากสับปะรด อาทิ  แยมสับปะรด เต้าฮวยสับปะรด น้ำสับปะรดอัญชัน ซาลาเปาใส้สับปะรดและพุดดิ้งสับปะรด ร่วมจัดจัดแสดงและจำลองการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อ.ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา