โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อเทคนิคอัจฉริยะ สำหรับเด็กและเยาวชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อเทคนิคอัจฉริยะ สำหรับเด็กและเยาวชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อเทคนิคอัจฉริยะ สำหรับเด็กและเยาวชน    ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 กันยายน  2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีแนวคิดหลักคือ “แซ่ซ้อง สืบสาน หยั่งรากทั่วแผ่นดิน”  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-328496 – 98 (ไม่เสียค่าบัตรบำรุงอุทยานหลวงราชพฤกษ์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา