โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ครบเครื่อง เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ครบเครื่อง เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ครบเครื่อง เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ” วันที่ 24 กรกฎาคม  2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 กรกฎาคม  2560 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://goo.gl/forns/6HbM5KgaXFC2SwG13 หรือ http://rac.oop.cmu.ac.th หัวข้อ ข่าวสารศูนย์บริหารงานวิจัย/ข่าวงานสำนักพิมพ์และวารสาร 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา