โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/index หรือโทร.075-770136-7 ต่อ 141


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา