โลโก้เว็บไซต์ งานวันไหว้ครู มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานวันไหว้ครู มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวันไหว้ครู มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560


๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยคัดเลือกครูดีจากผลการโหวต จากนักศึกษาในแต่ละคณะ สาขา ของทุกชั้นปี สำหรับปีนี้ ผลปรากฏว่า ครูดีในดวงใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์สรายุทธ มาลัยพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ชากรณ์ ขันแก้ว อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ ได้รับมอบเกียรติบัตร พร้อมช่อดอกไม้ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา