โลโก้เว็บไซต์ พระคุณที่สาม...สโมสรนักศึกษาจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พระคุณที่สาม...สโมสรนักศึกษาจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีวันไหว้ครู ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวให้โอวาส ภายในงานมีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ การมอบรางวัลครูดีในดวงใจ พิธีเจิมหนังสือ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

          พร้อมกันนี้ งานสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดยผศ.ทองล้วน มาซา รอง ผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษ ดำเนินการมอบทุนให้กับนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคการศึกษา 1/2559 จำนวน 37 ทุน รวมเป็นเงิน 270,000 บาท และทุนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกพิจารณาได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 29 ทุน รวม 93,000 บาท โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานห้างร้านภายนอก ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา