โลโก้เว็บไซต์ ขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ ทุกครึ่งวันนเสาร์แรกของเดือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ ทุกครึ่งวันนเสาร์แรกของเดือน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สำนักงานขนส่งเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์ขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ได้จัดโครงการ ขนส่งเชียงใหม่รวมพลังแห่งความภักดดี ถวายเป็นพระราชกุศล  เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน  เวลา 08.30-12.00 น. 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา