โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเพทฯ แจ้งการรรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปปฏิบัติงานเทคนิคในประเทสญี่ปุ่น ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อย่อยแวดวงอุดมศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา