โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา ประกาศผลรางวัลการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา ประกาศผลรางวัลการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 2220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษา ประกาศผลรางวัลการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

นายนณงค์เดช  ปินันท์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกาศผลการตัดสินพานไหว้ครู ในงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๔,๖๐๐ บาท

สำหรับการมอบรางวัลประเภทพานสวยงาม ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้ ผลสรุปการตัดสินรางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สาขาการบัญชี เงินรางวัล ๕๐๐ บาท

นอกจากนี้ยังมีรางวัลการประดิษฐ์พานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา