โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จ.ลำปาง ในโอกาสหารือความร่วมมือจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จ.ลำปาง ในโอกาสหารือความร่วมมือจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 601 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 5 มิถุนายน 2560  เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานบริหารพื้นที่ลำปาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมต้อนรับคุณปัทมา กฤษณะรักษ์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คุณสกล สุพรรณบรรจง รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ หอการค้าจังหวัดลำปาง และ ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจหอการค้าจังหวัดลำปาง ในโอกาสเข้าหารือด้านความร่วมมือในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง
          สำหรับการเข้าหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยองค์กรหลักคือ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และชมรมธนาคาร  มีความประสงค์จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปางที่สามารถสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษาของจังหวัดลำปาง
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
          ที่มาของข่าว : สำนักงานบริหารพื้นที่ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา