โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งกำหนดการออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มิถุนายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  ลำปาง ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอยในตำบลพิชัย  ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีกำหนดการออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอย ดังรายละเอียดแนบ

กำหนดการออกเก็บขยะมูลฝอยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา