โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน


             บริษัท บอส เอ้าท์ชอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  รับสมัครงานในตำแหน่งธุรการหลายอัตรา  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02-6454071-3 ต่อ 101-102 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดการรับสมัครงาน