โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะดำเนินงานศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ภาคเหนือ ในโอกาสหารือแนวทางบูรณาการงานสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะดำเนินงานศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ภาคเหนือ ในโอกาสหารือแนวทางบูรณาการงานสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย ร่วมต้อนรับคณะดำเนินงานศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ภาคเหนือ ในโอกาสประชุมหารือแนวทางบูรณาการงานสับปะรดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลล้านนา สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และสำนักงานสหกรณ์เกษตรจังหวัดลำปาง  ณ ห้องประชุม 1 อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
          ข่าว /ภาพ : สุนิสา ติ๊บคำ
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา