โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวันจักรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวันจักรี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เช้าวันนี้ (6 เมษายน 2559) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวันจักรี ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกในพระเมตตาคุณ พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

          ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะคำค้น : วันจักรี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา