โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 4 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย กว่า 70 เรื่อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 4 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย กว่า 70 เรื่อง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 4 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

       งานดังกล่าวเป็นการจัดประชุมวิชาการ ระดับนักศึกษาทั้ง 3 คณะ โดยเน้นนักศึกษา ที่เรียนวิชาสัมมนา และวิชาปัญหาพิเศษ ในปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนเพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ทั้งนี้ แบ่งการบรรยายออกเป็น 3 ส่วน โดยเวลา 09.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ บรรยายในหัวข้อ "การสำรวจความหลากหลายปลาลุ่มแม่น้ำน่าน" ที่ได้รับรางวัล Gold Award ในการนำเสนอนิทรรศการงานวิจัย ในงาน Thailand Research Expo 2016 ต่อด้วยการ นำเสนอภาคโปสเตอร์ 56 เรื่อง และภาคบ่าย เป็นการนำเสนอผลงานแบบบรรยายอีก 10 เรื่อง 

        ในส่วนภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ของนักศึกษาทั้ง ๓ คณะ ได้แก่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อีกด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา