โลโก้เว็บไซต์ นศ. มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา สร้างประโยชน์ เชื่อมสามัคคี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ. มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา สร้างประโยชน์ เชื่อมสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 666 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมออกค่ายพัฒนาสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีปรีดานุเคราะห์ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2560   ที่ผ่านมา  เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วยการทาสีห้องน้ำ การทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยมีนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการ  สาขาสารสนเทศ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ทั้งนี้มีอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และดร.ผจงจิต ติ๊บประสอน อาจารย์สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นผู้ควบคุม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา