โลโก้เว็บไซต์ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เยี่ยมชมงานฟาร์มสุนัข ศึกษากระบวนการผลิตสัตว์เลี้ยงสวยงามในสถานประกอบการจริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เยี่ยมชมงานฟาร์มสุนัข ศึกษากระบวนการผลิตสัตว์เลี้ยงสวยงามในสถานประกอบการจริง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันอาทิตย์ที่ 14 พค 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาจำนวน 16 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงานฟาร์มสุนัข เพื่อนบางแก้ว ฟาร์ม  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสัตว์เลี้ยงสวยงามในสถานประกอบการจริง ด้านวิธีการ การสร้างโรงเรือน/กรง อาหารและการให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และแผนการตลาดของสัตว์เลี้ยงสวยงาม(สุนัข)
          กิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิต ในรายวิชาสัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก(companion animal) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจักรภพ หนูชัย  ผู้ประกอบการเพื่อนบางแก้วฟาร์ม  ฟาร์มสุนัขบางแก้วอันดับต้นๆของเมืองไทย  ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษา
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว :ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา