โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยนำโยเกิร์ตมะเกี๋ยง หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ผลิตโดยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดซุ้มอาหารบริการแก่ผู้ร่วมงาน

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะคำค้น : รดน้ำดำหัว

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา