โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมนำตนแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมนำตนแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในโครงการคุณธรรมนำตน ซึ่งจัดแก่นักศึกษารหัส 55 และ 57 ที่จะสำเร็จการศึกษา ณ วัดต้นมื่น ต.พิชัย อ.เมือง  จ.ลำปาง โดยมีกำหนดจัดโครงการวันที่ 23-24 และ 30 เมษายน 2559

    กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างกำลังใจและภูมิคุ้มกันแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

    ข่าว : จารุวรรณ สุยะ

    ภาพ :อภิรดี เลี้ยงประเสริฐ/ ธัญลักษณ์ กิตติวรเชษฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา