โลโก้เว็บไซต์ แจ้งแก้ไขกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งแก้ไขกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 370 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งแก้ไขกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  วันพุธที่ 26 เมษายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา