โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วนัที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4333017 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา