โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ(SME Bank) หารือเรื่องการสนับสนุนด้านการพิจารณาเงินกู้ โครงการสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-Up) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ(SME Bank) หารือเรื่องการสนับสนุนด้านการพิจารณาเงินกู้ โครงการสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-Up)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการ ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ๒๕๕๙ (New Entrepreneurs creation & Start-Up 2016) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ(SME Bank) ประกอบด้วย คุณจรินทร์ เชียงกุล ผู้อำนวยการภาค ๑ คุณบรรเจิด ขาวลออ ผู้จัดการ เขต ๓ และคุณวัชระ ผู้จัดการสาขาลำปาง ในโอกาสหารือเรื่องการสนับสนุนด้านการพิจารณาเงินกู้  ให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนด้านการช่วยเหลือต้นทุนวินิจฉัยแผนธุรกิจ เพื่อความร่วมมือในโครงการสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-Up) จำนวน ๒๐๐ ราย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอบคุณข่าว โดย อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา