โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน Music in the garden ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และคณะผู้บริหารร่วมชมและให้กำลังใจ

    นายบุญสยาม ขัตบุญเรือง นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมดนตรีในสวน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีและเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาแต่ละคณะในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเลือกของนักศึกษา โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 7 ทีม ประกอบด้วย ทีม Closedeye hit the pot ทีมเพื่อนรัก ทีม Bankking ทีม Up to you ทีม แต้กะเลน ทีมหนอนน้อย และทีม Demonfile

     สำหรับผลการแข่งขันทีม Up to you ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมแต้กะเลนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทีมหนอนน้อยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจ RMUTLL โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิชาติ  กันตีวงศ์ อาจารย์สุขุม สุขใจ และอาจารย์เบญญา อินวรรณ เป็นคณะกรรมการดัดสินการประกวด นายกสโมสรนักศึกษาฯ กล่าวในตอนท้าย

     ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ

     ที่มาของข่าว :นายบุญสยาม ขัตบุญเรืองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา