โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มีนาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ตามประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช จำนวน  1 ชุด (ครั้งที่ 3) โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม  2560  เวลา 08.30-16.30 น . ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 3 รายนั้น    คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการ  ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศ  มีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด

2.บริษัท บางกอก กรีนเฮ้าส์ จำกัด

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูคาสุวรรณทวีทรัพย์

             และมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  2 ราย ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาทีดีที่สุด   ดังรายละเอียดแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา