โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา  ตามรายละเอียดดังแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา