โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ “เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ “เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานเดินเทิดพระเกียรติและพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑   ณ  บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล                     รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยฯ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จำหน่ายบัตรเดินเทิดพระเกียรติฯ ดังกล่าว ซึ่งจะนำรายได้ทั้งหมดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน 

สำหรับเส้นทางการเดิน จุดเริ่มต้นเริ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ถึงสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร และเดินย้อนกลับยังมหาวิทยาลัยฯ รวมระยะทางกว่า ๕ กิโลเมตร  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา