โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ 1


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี เทียบโอน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 สมัครออนไลน์คลิก http://academic.lpc.rmutl.ac.th/register/ 

โบรชัวร์แนะนำมหาวิทยาลัยหน้าปก
             
โบรชัวร์แนะนำมหาวิทยาลัยหน้าใน