โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ V-NET (Vocational National Educational Test : V-NET) การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประจำสนามสอบจังหวัดลำปางและอุตรดิตถ์ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 

          การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการหารือ ซักซ้อมระเบียบ แนวทางข้อปฏิบัติในการสอบ V-NET การบริหารจัดสอบระดับสนามสอบ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของแต่ละฝ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา