โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันที่  26 เมษายน 2559 มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน "ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย ประเพณีปีใหม่เมือง" ประจำปี 2559 ภาคเช้า กิจกรรมแรกประกอบพิธีทางศาสนา ณ บริเวณศาลาพระพุทธ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พิธีดังกล่าวมีท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าแม่วังร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

            สำหรับกิจกรรมภาคเช้า ประกอบด้วย งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง มีการสรงน้ำพระที่ศาลาพระพุทธ พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ประเพณีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการไทยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่การจัดทำเครื่องสักการะ การทำขนมพื้นบ้านและน้ำสมุนไพร ซึ่งเป็นการบูรณาการเรียนการสอนกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา