โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง สาธิตเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบให้แก่นายทหาร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง สาธิตเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบให้แก่นายทหาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการกองทัพไทย (ภาคเหนือ) และได้มอบให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรสาธิตเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ในวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2560 จำนวน 30 คน ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด บรรยากาศการเยี่ยมชม นายทหารทุกนาย ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำขนมจีบ และยังได้เห็นผลงานวิจัย และพัฒนาด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และจะนำไปขยายผลเพื่อการสร้างงาน อาชีพ และรายได้ ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดยอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา