โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย” ครั้งที่ ๑๑ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย” ครั้งที่ ๑๑ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ “ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย” ครั้งที่ ๑๑ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และมีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมสำนึกคุณค่าด้านประเพณีวัฒนธรรม ทำนุบำรุงกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป

                  ทั้งนี้ ในส่วนกิจกรรมของนักศึกษาภาคบ่าย มีการจัดกิจกรรมการประกวดเทพบุตร เทพธิดาสงกรานต์ราชมงคล การประกวดแข่งขันการตำส้มตำลีลา การทำลาบหมู การก่อเจดีย์ทราย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา