โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดเจดีย์วาวหลัง พระอารมหลวง ลำปาง 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา