โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 24 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program” กำหนดจัด 2 รุ่น ๆ รุ่นที่ 47 วันที่ 2-4  มิถุนายน  2560 ณ ศูนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเพทฯ / รุ่นที่ 48 วันที่ 7-9  กรกฎาคม  2560 ณ ศุนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-6482977, 02-6482978

 






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา