โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครสอบฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครสอบฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              กรมประมง กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์  - 7 มีนาคม  2560  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯเพิ่มเติมได้ที่ http://job.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หรือรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ” หรือ http://fisheries.go.th หัวข้อ”รับสมัครงาน” เลือก “สมัครสอบเข้ารับราชการ” เลือก “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ” หรือเว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th /personal หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ เลือก “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หรือรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ”


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา