โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 829 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          1 กุมภาพันธ์  2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม
          สำหรับกำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ กำหนดซ้อมย่อยระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2560 โดยว่าที่บัณฑิตสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www/lpv.rmutl.ac.th

          ข่าว/ภาพ :  จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา