โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลชมเชยการประกวด โครงการ KFC community Hero  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลชมเชยการประกวด โครงการ KFC community Hero

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          30 มกราคม 2560 นักศึกษาหลักสุตรการตลาด ทีม The Lighting  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอผลการดำเนินโครงการรณรงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบของชุมชนบ้านแม่แป้น ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง  ในโครงการประกวด KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคมรอบชิงชนะเลิศ ณ ห้อง Know How ชั้น 15 อาคารทู แปซิฟิค เพลส พร้อมรับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษามูลค่า 25,000 บาท และ Gift Voucher รับประทาน KFC มูลค่า 10,000 บาท
          นางสาวนรีรัตน์  คำปัน สมาชิกทีม The Lighting กล่าวว่า ในรอบชิงชนะเลิศทางทีมนำเสนองานโดยใช้สื่อวิดิโอที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการผ่านการแสดงของสมาชิก 3 คน และนำเสนอผ่านโปรแกรม PowerPoint ซึ่งคณะกรรมการและผู้ร่วมงานชื่นชอบในสื่อที่นำเสนอเนื่องจากสื่อถึงเรื่องราวและวัฒนธรรมพื้นถิ่นของภาคเหนือเป็นอย่างดี การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ทำให้ได้ฝึกกระบวนการคิด การกล้าแสดงออก และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้นำและสมาชิกชุมชนบ้านแม่แป้น บริษัท Marketeer จำกัด ผู้เปิดเวทีให้แสดงความสามารถ  เบื้องหลังผู้มีส่วนร่วมในโครงการทุกคน และนางสาวศาสนา บุญช่วย นางสาวสุพรรณ ยาง สมาชิกในทีมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตลอดการดำเนินโครงการ
          สำหรับผลการแข่งขันโครงการประกวด KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม มีการคัดเลือกแผนงานของทีมนักศึกษาจาก 600 แผนงานทั่วประเทศ ให้เหลือ 5 ทีมเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค และผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยผลงานไก่รักษ์ดิน คืนถิ่นหนองบอนแดง ทีม Give me a hand จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานมหัศจรรย์กบทำเงิน ทีมโอ๊บ โอ๊บ เทคโนโคราช จากมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานโครงการตะลอนทัวร์ เชิดชูโนราห์สู่ชุมชน ทีม WU KFC จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  และผลงาน SO green So good ทีม The Three Heroes  CU จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผลงานรงรงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารกึ่งดิบกึ่งสุกของชุมชนบ้านแม่แป้น ทีม The Lighting จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ทีม The Lighting
          ภาพ : https://www.facebook.com/KFCCommunityHero
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา