โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเขลางค์...บนวิถีแห่งความพอเพียง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเขลางค์...บนวิถีแห่งความพอเพียง”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเขลางค์...บนวิถีแห่งความพอเพียง”  เพื่อปลูกฝังให้รู้จักคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง   ผู้สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054-237399 ต่อ 3627


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา