โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน “ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2560”  ณ  ม.ราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน “ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2560” ณ ม.ราชภัฏลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 467 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             เมื่อวันที่  18 ม.ค.60 เวลา 19.00 น. ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร และอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน "ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560" : ตามรอยยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์ จังหวัดลำปาง และงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เทิดไท้องค์อัครศิลปิน"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกิจกรรมภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแสดงผลงาน      ของศิลปินแห่งชาติ การแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

        โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้บริหาร หน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ ฯพณฯ ไพโรจน์  โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ร่วมงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา