โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษารอบรับตรง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษารอบรับตรง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

17 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษาต่อรอบรับตรง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 6 ห้อง และนักศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 1 ห้อง รวม 200 คน ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนในการสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ และร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นอย่างดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา