โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัทภาคเอกชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Round of LC & GC workflow Solution and Sample Preparation | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัทภาคเอกชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Round of LC & GC workflow Solution and Sample Preparation

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 949 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง และบรษัท เอจิเลนต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Round of LC & workflow Solution and Sample Preparation ณ ห้องบรรยายรวมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
         การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านเทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและผลิตผลทางการเกษตรด้วยวิธีทางโครมาโตรกราฟฟีและสเปคโตมิตรี  โดยมีหัวข้อการอบรม 5 หัวข้อประกอบด้วย Choosing the Right Sample Preparation Technique-EMR Lipid Innovation  หัวข้อ Agilent product update & power of modification [HPLC] for better separation หัวข้อ Maximizing LC and GC Separation With Agilent’s Latest Technology หัวข้อ Making Better Connection for GC and LC : less stress more success หัวข้อ Laboratory Workshop Session & Demonstration และตอบคำถามช่วงท้ายการอบรม  ประกอบด้วย ทั้งนี้มีผู้บริหารและผู้แทนจาก 2 บริษัทเป็นวิทยากรอบรมแก่คณาจารย์และนักศึกษากว่า 100 คน
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : อ.ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ  / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา