โลโก้เว็บไซต์ โครงการบรรพชา อุปสมบท บวชแม่ชี และศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการบรรพชา อุปสมบท บวชแม่ชี และศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 435 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบท บวชแม่ชี และศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพิธีทำบุญครบสตมวาร (100 วัน)  ระหว่างวันที่ 15-25  มกราคม  2560 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา