โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Infographic รุ่นที่ 1  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Infographic รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Infographic รุ่นที่ 1 วันที่ 30-31  มกราคม 2560 ณ ห้อปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หรือลงทะเบียนผ่าน http://itsc.cmu.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา