โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร “ศิลปการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร “ศิลปการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 590 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สโมสรฝึกพูดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร “ศิลปการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ” วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2560- 15 กรกฎาคม  2560 (เฉพาะวันเสาร์)และจะทำการปฐมนิเทศวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 18.00 น.  ณ ห้องประชุม  สมาคมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดลำปาง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054-323379 (ค่าลงทะเบียน ตลอดหลักสูตร 4,000 บาท)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา