โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดบูธนิทรรศกาลผลงานวิจัย ในงานแถลงข่าวและสืบสานสัมพันธ์สู่มวลชน จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดบูธนิทรรศกาลผลงานวิจัย ในงานแถลงข่าวและสืบสานสัมพันธ์สู่มวลชน จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 408 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ 12 ม.ค.60 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำอาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการผลงานเด่น ได้แก่ เมอแรงค์สับปะรด ขนมขบเคี้ยวสับปะรดอบแห้ง ผลิตภัณฑ์เส้นใยสับปะรด น้ำมะม่วงมหาชนกพร้อมดื่ม ในงานแถลงข่าวและสืบสานสัมพันธ์สู่มวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2559 ณ ร้านอาหารเนิร์ป เชียงใหม่ 

          โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับและสรุปผลงานวิจัย นวัตกรรมเด่น จำนวน 30 เรื่อง พร้อมกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่นำเสนอข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จากนั้นได้รับเกียรติจากคุณณัฐชรัตน์ กฤตธน เครือข่าย Digital cluster มทร.ล้านนา นำเสนอกิจกรรม Digital Start up ปิดท้าย ด้วยสื่อมวลชนสัมภาษณ์และตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ และ กทม. ทุกแขนงร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา